Božićni katalog igračaka

(četvrtak) 09.11.2023. - 30.11.2023. (četvrtak)


Isteklo!


U ovom katalogu možete pronaći:


toster vaga pizza hladnjak kockice kuhinja


1
2
pizza 3
hladnjak,kockice,kuhinja 4
toster 5
6
7
kuhinja 8
vaga 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1. stranica sadrži:
Podijeli Ò‘¸¤‘ÙóÏÿ ‘ïàÒÀÌÿĸ J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023.

2. stranica sadrži:
J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023. VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿ¨ÿïǿØ‘ÀÏÿّؑóVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ijƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı 2 NAC 45 /2023 od 3. ¸à¤ÀÙ¨ VÒ‘ĒúǿĊ¨ ÿúàب½‘ÙÀ ‘ï • Od pravog drveta • +‘ÿ‘Øàúàï‘ó‘Ò‘úàØÀìïàóúàïàØė‘à¤Ò‘¸‘Ų̀ÏàÌÀó¨Øàę¨àúĊàïǿúǿ • J¤ĊàÌÀĊÀÏàú‘ ÀÀì﨤ÙÌ‘óĊ̨úÒ‘ • VàØÀ ÙÀĊàÒ‘Ùó‘óÀï¨ÙàØİì‘ìÿ Àž¨Ïà ÙÀž¨À¸‘ó‘Ïą̀ó¨Øà¸ÿìïǿúǿóÙÿúǿ • C̨ÙÌ‘ ïėÀÙ‘İęØÀ¸‘ĊžÀÀÏÒÌÿ ÏàÌÀó¨Øàę¨àÏï¨Ùÿúǿ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ ƟơĐƟơĐơƠžØ kom -11% 69 . 99€ 527.34 kn 79.50 € (599.- kn) od 3. ¸à¤ÀÙ¨ Podesiva visina jÔ×Ñą¡ąÑą Å ©×©ÔÿDZǚ¡ÞÅ akumulatorski å¥ĐÅÑ’¡ &åôǪÑ’ñ×å¡’ øñå×ÅŸåÝ za odlaganje i 25 ôąñ’ ĝ’ąĐôǵ’ÞÑ© ñôǚžåô’ ]ñÅ×åÝÔåÑ’ø© Ýåğ©åÔô©ÿ’ÿǚ S 4 realna zvuka ƂñÅ×Ñ©ÞÑ©Ķžąú©ÞÑ©Ķ žôąú©ÞÑ©Å¡©ÔÅ ƃ VÒ‘ĒúǿĊ¨Ņ Y‘¤ÙÀóúàÒ • iÏÒÌÿ ÿÌÿŸÀà¸‘úìïǿàïė‘À¸ïÿ • Dimenzije: žž‘ơƣĐƤƢĮƜƛƜĮƜƛƞĐƟƝžØ ’ÿ©ôǚÑ© ąÔ×Ñą¡©Þ© ]‘Øàÿė 45 . 99€ 57.99€ (436.93 kn) -20% 346.51 kn =À¤ÒìÒÿóÏÿìàÙĊïǿ̨¤À¤àóïǿ̨¤¨İƜƠıƜƜı kom 57 . 99€ 436.93 kn kom

3. stranica sadrži:
j¤ ¨úċïúï‘i̇ 09.11.2023. +åÿÿǧ©¥þ’ľ 5. 99€ 45.13 kn set vò‘ēúǿċ¨ ïċ¨ùàó¨úė‘à¸ï‘ùì¨ • od pravog drveta ààė¤ïęòìàċ¨ìò‘óúǿï¨ • y‘ėòà àúǿó¨úàċà od 2. ¸à¤àù¨ ïċ¨ù¨à¸ï‘ ï¨ su nešto posebno ėà¸àėċïóù¨ïċ‘òàú¨ú¨ïàìÿà¤ì¨ ì¨ ïÿï¨øà¸ÿìï¨ìàėù‘úǿı ïċ¨ù¨à¸ï‘ ï¨óÿàė¤ïęòìàċ¨i̇ ù¨ÿøàïȕ¨àøà¸ÿ󨸨ù¨ï‘žàì‘ø‘ ù‘óò쨦àċ‘úǿı‘úàċ‘øì﨤óú‘ċòì‘øà ù‘ìòì¨ìõ¨¤ïċ¨ù¨à¸ï‘ ï¨ı ‘àėÿù‘õཤïċ¨ùà½à¸ï‘ ‘ï‘ ïàïǿóúǿøài̇ø¨¦ÿàóú‘òàøi̇¤ïċààėõÿø‘ ùàóàú¨òì‘%]ž¨ïúǿ³ǿï‘ú‘ı ¨ïúǿ³ǿï‘ú%]ėù‘ ऑó¨úǿøõÿø‘ø‘ ¸àóìऑïǿìï¨ø‘óúȝà¸àø¨ïàòàõïàøi̇ óàžàì‘òùàøà¨ïàùàøóïàøóú‘ù¤‘ï¤àø‘ı • • vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘àïÿù‘ø‘óvtɩàøı ]òÿꝨùàú¨ ‘ìïàùċ¨ïėàì¨ij ɯŝžƣıơƞɵơƛïùı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿ ïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı%àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı nac 45/2023 3 pizza set dåôǵ’ø©ÿ våđô ©ø©ÿ uå ©ø©ÿ sushi set novo u ponudi

4. stranica sadrži:
vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘àïÿù‘ø‘óvtɩàøı ]òÿꝨùàú¨ ‘ìïàùċ¨ïėàì¨ijɯŝžƣıơƞɵơƛïùı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿ ïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı%àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı 4 nac 45 /2023 59 . 99€ 451.99 kn kom vò‘ēúǿċ¨ drvena kuhinja • ]ú‘àòù‘ïàùóúȝÿïžàì‘ od pravog drveta • àø¨ùėàì¨ijžž‘ơơđƥƣđƞƛžø • vनóàċ‘ċàóàù‘ïÿ½àùì¨ij ञž‘ƥƣɩɯƛƞžø sudoper sa ĝ’ôô©ÿǫåý ø×’đåþåý hladnjak s ש¥åý’ÿåý ąô×ñą¡ąñą å 3 kockice ש¥’å¡’úą jô×ñą¡ąñą åžå½’ÿñôǚžåô kuhinjska napa, ñ×å¡’ åýåôôåđ’×þ’ñ© þ埒 ø’øđñ©ÿ×åøþåýå×å ĝđą¡þåý©´©ôÿåý’ od 3. ¸à¤àù¨ vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿïÿù‘ø‘à¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ]òÿꝨùàú¨ ‘ìïàùċ¨ïėàì¨ijɯŝžƣıơƞɵơƛïùı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿ ïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı%àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı 4 nac 45/2022 j¤ ¨úċïúï‘i̇ 09.11.2023.

5. stranica sadrži:
vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿ¨ÿïǿø‘àïÿù‘ø‘óvtɩàøı ]òÿꝨùàú¨ ‘ìïàùċ¨ïėàì¨ij ɯŝžƣıơƞɵơƛïùı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿ ïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı%àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı nac 45/2023 5 j¤ ¨úċïúï‘i̇ 09.11.2023. od 2. ¸à¤àù¨ vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿïÿù‘ø‘à¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ]òÿꝨùàú¨ ‘ìïàùċ¨ïėàì¨ij ɯŝžƣıơƞɵơƛïùı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿ ïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı%àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı nac 45/2022 5 +åÿÿǧ©¥þ’ľ 8 . 99€ 67.74 kn set vò‘ēúǿċ¨ ïċ¨ùàïÿ½àùìóïàìïǿàï • od pravog drveta ààė¤ïęòìàċ¨ìò‘óúǿï¨ • y‘ėòà àúǿó¨úàċà ñ’ô’ÿĝ’đ’»© novo u ponudi set kuhinjskog ñôǚžåô’ ]©ÿĝ’¡’ñ ñ’ô’ÿ za kavu toster

6. stranica sadrži:
VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ijƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı 6 NAC 45/2022 J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023.

7. stranica sadrži:
od 3. godine 2 ñ×’øÿǚ¡Þ©ñåøą¥© ĝ’åÿǰ’¥ V×å¡’ĝ’ñÅø’ÞÑ© Ôô©¥åÝ jÝÅĐ’åÞÅÔøåÔô©ÿǪåÝ ø×’ĐÅÞåÝÅ´ąÞÔŸÅÑåÝ ĝĐąÔ’ 2 ½ôǚÑ’ ©ñ×å¡©ø =øĐÑ©ÿǚ×ÑÔ’Ý’ ĝ’úÿ©¥ÞÑ’ÔĶÿ© ĝĐąÔåÝԹ’ÞÑ’Å ñ©¡©ÞÑ’ +×’¥ÞÑ’ÔøƔÔåŸÔÅŸ© ש¥’Åñ×’øÿǚ¡ÞåÝ ¡’úåÝ V©¡ÞÅŸ’ø´ąÞÔŸÅÑåÝ øĐÑ©ÿ×’Åô©ú©ÿÔåÝ V©¡ÞÅŸ’øåÔô©ÿǪÅÝ ô©½ą×’ÿåôǚÝ’Å ĝĐąÔåÝúÔ×Ñ埒ÞÑ’ CÅÔôåĐ’×Þ’ñ© ÞÅŸ’ ø´ąÞÔŸÅÑåÝøĐÑ©ÿ×’ ÅĝĐąÔ’ ñ’ô’ÿĝ’Ô’Đą øåÔô©ÿǪÅÝ ô©½ą×’ÿåôǚÝ’ ÅĝĐąÔåÝúÔ×Ñ埒ÞÑ’ ’ÿ©ôǚÑ© ąÔ×Ñą¡©Þ© J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023. ñ åøą¥© V×å¡’ĝ’ Ôô©¥åÝ jÝÅĐ’åÞ ø×’ĐÅÞåÝ ĝĐąÔ’ Å ƔÔåŸÔÅŸ© ש¥’Å ñ×’øÿǚ¡ÞåÝ åÝ Ý ÅÝ Ñ’ ø´ąÞÔŸÅÑåÝøĐÑ©ÿ×’ ÅĝĐąÔ’ øåÔô©ÿǪ ô©½ą×’ÿå ÅĝĐąÔåÝ +×’¥ÞÑ’ÔøƔÔåŸÔÅŸ© ש¥’ Å ñ× V©ôǚ×ÅŸ’ĝ’ôąž×Ñ© V©ôǚ×ÅŸ’ñåøą§’ VÒ‘ĒúǿĊ¨ ïĊ¨Ù‘Ïÿ½ÀÙÌ‘ō¨ÒÿШŏ • ]ú‘ÀÒÙ‘ÏàÙóúȝÿÏžÀÌ‘ od pravog drveta • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ƜƛƤĐƜƝƛĐƟƛžØ kom -10% 119 . - € 896.61 kn 132.59 € ƌƤƤƤıƖÏÙƍ VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ij ƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 45/2022 7 ;ąÂÅÞÑøÔ’Þ’ñ’Ķ ñ×å¡’ ÅÝÅÔôåĐ’×Þ’ñ© ÞÅŸ’ ø’øĐÑ©ÿ×åøÞÅÝÅ×Å ĝĐą¡ÞÅÝ©´©ÔÿÅÝ’

8. stranica sadrži:
vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿïÿù‘ø‘à¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ]òÿꝨùàú¨ ‘ìïàùċ¨ïėàì¨ijɯŝžƣıơƞɵơƛïùı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿ ïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı%àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı 8 nac 45/2022 od 3. ¸à¤àù¨ vò‘ēúǿċ¨ 2-u-1 drvena kuhinja i restoran • ]ú‘àòù‘ïàùóúȝÿïžàì‘ od pravog drveta • iïòìÿ ÿìÿŸàà¸‘úìïǿàï • àø¨ùėàì¨ijžž‘ƥƞđƥɲđơƥžø ’ÿ©ôǚñ© ąô×ñą¡©þ© v© þ埒ø ´ąþôŸååþ’×þåý åôô©ÿǫåýô©½ą×’ÿåôåý v×å¡©ĝ’ôąâ’þñ©ø= øđñ©ÿ×åý’ķĝđąôåđåý’ ôąâ’þñ’åôåúÿǚ×ñ’ ñ’ô’ÿĝ’ש¥ ąô×ñą¡ąñą å ôåŸô©ש¥’ kom -15% 99 . 99€ 753.37 kn 117.86 € (888.02 kn) ý ą×’ ÿåô åý y©øÿåô’þø’øÿå×åý å 2 ýñ©øÿ’ĝ’øñ©¥©þñ© ;ąâåþñ’ j¤ ¨úċïúï‘i̇ 09.11.2023.

9. stranica sadrži:
vàùÿ¤‘ċïǿ쨤à¤ààóú¨ï‘ė‘òདı]ċ¨žàì¨ù¨àėï‘ę¨ù¨óÿÿïÿù‘ø‘à¨ÿïǿø‘óvtɩàøı ]òÿꝨùàú¨ ‘ìïàùċ¨ïėàì¨ij ɯŝžƣıơƞɵơƛïùı ;ÿìùì‘ì¨øà¸ÿŸ‘ó‘øàÿ ïàòà àù‘ø‘ìïǿøì¨ï¨ùàøė‘ïÿŸ‘ùóúċàı%àúà¸ï‘³ǿì¨ù¨øàï‘ìÿÿìàúȝÿùàóúǿसàċ‘ï‘úǿóúċ‘ïȕàøàė¸ò¨¤ÿìïààėċऑı.óìïǿ ‘ċ‘øàó¨ėà¸øà¸ÿŸà½úǿóï‘ïóïà½ìà¸ï¨õ‘ï‘ı nac 45/2022 9 11 . 99€ 90.34 kn set vò‘ēúǿċ¨ ïċ¨ùàó¨úė‘à¸ï‘ùì¨ • od pravog drveta ààė¤ïęòìàċ¨ìò‘óúǿï¨ od 2. ¸à¤àù¨ j¤ ¨úċïúï‘i̇ 09.11.2023. ;ÿìÿì¨õi̇ ìïऑì¨õi̇ï‘ ÿù‘õ ƙóċàċàò¨ ïÿìàċ‘úǿïà¤ú¨¨ĸ ;ąÿǚñ’øþ’ýåôǫ埒ý’ vaga ;åú’ôǚŸ’ø þ’ýåôǫ埒ý’ blagajna ’ÿ©ôǚñ© ąô×ñą¡©þ© sa svjetlosnim ili ĝđą¡þåý©´©ôÿåý’ sa svjetlosnim ili ĝđą¡þåý©´©ôÿåý’

10. stranica sadrži:
19 . 99€ 150.61 kn kom VÒ‘ĒúÀĊ¨ C‘¸Ù¨úȕ‘Ï‘ïú‘ĮóÒ‘¸‘ÒÀž‘ • Od pravog drveta • ;‘ïú‘óĊĄ̀ú‘ÀÒÀÿïàì¨ìïǿÒ‘¸à¦¨Ù‘¤Ì¨žÀ • S 94 magneta za slaganje od 6. ¸à¤ÀÙ¨ VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ijƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı Ɯƛ NAC 45/2022 ]Åøÿ’ÔÞąÿǚÝñåø©žÞåøÿǚÝ’ ÿǚñÅ¡ÞÅÝĝ’å¥ô©§©Þą¥ôğ’Đą 29 . 99€ 225.96 kn set VÒ‘ĒúǿĊ¨ tàėÀÒàóìïǿÏàÒÀžàØ • iÏÒÌÿ ÿÌÿŸÀ³ǿ¸ÿïǿž¨ÒÌÿ¤ÀÀ ęÀĊàúǿÙÌ‘ ƜƜ¤Ą̀ÒàĊ‘ ƜƢ¤Ą̀ÒàĊ‘ od 3. ¸à¤ÀÙ¨ J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023.

11. stranica sadrži:
+ÅÿÿǦ©¥Þ’ľ 22 . 99€ 173.22 kn kom VÒ‘ĒúÀĊ¨ Ɯı%‘ïȔ‘ • t¨ÒÀÏ‘ó¨àóÏ‘ÏÿŸ‘Àóú‘̑तïĊ‘óÏïàĊàĊÀØ‘ ÏàÌÀó¨Øà¸ÿóÏÀÙÿúǿ ƝıààÒàõÏÀĊïú • t¨ÒÀÏÀà¸ï‘¦¨ÙÀìïàóúàïÀÏÿŸÀõú¨ė‘Ø‘ÌØÿÙ¨ तïĊ¨ú‘óÏïàĊàĊÀØ‘ÏàÌÀó¨Øà¸ÿóÏÀÙÿúǿ ƞıtÀÒÀÙóÏàóú‘Òà • t¨ÒÀÏàĊÀÒÀÙóÏàóú‘Òàİõú‘ÒÀž‘ÀĊÀÒÀÙóÏ‘ÏÿŸÀž‘ Ɯƣ¤Ą̀ÒàĊ‘ ƜƤ¤Ą̀ÒàĊ‘ 2 1 od 3. ¸à¤ÀÙ¨ ƜƤ¤Ą̀ÒàĊ‘ 3 J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023. VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ij ƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 45/2022 ƜƜ NOVO U PONUDI

12. stranica sadrži:
]¥Ñ©¡ÑÅÝøÑ©¥’×åÝĶ ąÝÅĐ’åÞÅÔåÝøÿąúåÝÞ’ ÅĝĐ×’¡©Þѩťѩ¡ÑÅÝ Ôô©Đ©ÿǚ ©Ý =©ÿĐÅŸ’ĝ’ mjerenje visine Rendgenski snimak Åñô©½×©¥ĐÅ¥’øåĐÑ©øåÝ VÒ‘ĒúÀĊ¨ ïĊ¨Ù‘À¸ï‘Ò‘ÀïǿÙú‘ • ]ààóúȝ‘ÙÀØØàúǿĊÀØ‘ƌĊ‘úȝฑóžÀÀ àÒÙÀž‘ÀÒÀìàÒÀžÀÌóÏ‘ìàóú‘Ì‘À³‘ïȔ‘ƍ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ƜƜıƠĐƞƝĐƟƛžØ VÒ‘ĒúǿĊ¨ 2-u-1 ¤ïĊ¨Ù‘ÏÒÀÙÀÏ‘ • Od pravog drveta ÀÀė¤ïęÒÌÀĊ¨ ìÒ‘óúǿϨ • ;ÒÀÙÀÏ‘ė‘¨¨ÀĊ¨ú¨ïǿÙ‘ïóÏ‘ óú‘ÙÀž‘ • iÏÒÌÿ ÿÌÿŸÀà¸‘úìïǿàï • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ƢƢĐƞƝıƠĐƣƠžØ od 18 Ø̨ó¨žÀ VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ijƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı ƜƝ NAC 45/2022 -19% 49 . 99€ 376.65 kn 62.25 € (469.02 kn) set kom ]‘Øàÿė 9 . 99€ 12.99€ (97.87 kn) -23% 75.27 kn =À¤ÒìÒÿóÏÿìàÙĊïǿ̨¤À¤àóïǿ̨¤¨İƜƠıƜƜı AKTIVIRAJ KUPON I OSTVARI ƖƞƠŘ ]‘Øàÿė =À¤ÒìÒÿóÏÿìàÙĊïǿ̨¤À¤àóïǿ̨¤¨İƜƠıƜƜı 12 . 99€ 97.87 kn kom J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023.

13. stranica sadrži:
J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023. 09.11.2023. 1 3 2 ]ÅÞÿ©½ôǚô’ÞÅÝ igrama od 1. ¸à¤ÀÙ¨ VÒ‘ĒúǿĊ¨ ïĊ¨Ù‘À¸ï‘ Ï‘ • Od pravog drveta 1. ;àÙÌÀŸė‘ÒÌÿÒÌ‘Ų̀ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ơƤĐƞƝĐƠƛžØ 2. ÀžÀÏÒ¸ÿï‘ÒÀž‘ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ ƠƠĐƞƞĐƞơıƠžØ 3. +ऑÒÀž‘¸ÿï‘ÒÀž‘ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ ƞƞĐƞƟĐƠƟıƠžØ 27 . 99€ 210.89 kn kom 11 . 99€ 90.34 kn kom ÀóÙ¨Ē VÒÀõ‘Ù‘À¸ï‘ Ï‘ • tÀóÀÙ‘ijžž‘ƝƣžØ • S 2 ėĊÿ Ù‘¨³¨Ïú‘ • Y‘ėÒÀ Àú¨Ċïóú¨ VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ij ƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 45/2022 Ɯƞ od 2. ¸à¤ÀÙ¨ 5 . 99€ 45.13 kn kom ҨبÙúàÙÀŅ VÿėėÒ¨ • Y‘ėÒÀ Àú¨Ċïóú¨

14. stranica sadrži:
VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ijƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı ƜƟ NAC 45/2022 Ïà ƜƟ NAC 45/2022 39 . 99€ 301.30 kn kom =¨ĐÀààÏŅ ̨ ÌÀ¤À¸Àú‘ÒÙÀ³àúà‘ì‘ï‘ú • ]³àúàİĊÀ¤¨àİ‘ÿ¤Àà³ÿÙÏžÀÌ‘Ø‘ÀÀ¸ï‘Ø‘ • ‘½Ċ‘ÒÌÿÌÿŸÀ=ė‘óÒàÙÿठ2'' i 15 ï‘ėÒÀ Àúǿ½ àÏĊÀï‘İìïǿÒ‘¸à¤Àú¨óĊą̀óÒÀϨ • Y¨ėàÒÿžÀÌ‘³àúà¸ï‘³ǿ̨¤à 12 MP • Sa 5 À¸ïǿž‘ • ]ÿ¸ï‘¦¨ÙàØìÿÙÌÀĊà؝‘ú¨ïǿÌàØà¤Ɵƛƛؽ = À ÏŅ ØìÿÙÌÀĊà kom ï ‘ú ‘ Ø‘ ï‘ėÒÀ Àúǿ½ NOVO U PONUDI 13 . 99€ 105.41 kn kom ].=tYY]dŅ Òÿ¨úààú½ėĊÿ ÙÀÏ • Izlazna snaga: 1x 4 W RMS • =ÀúǿÌƖÀàÙóÏ‘ìÿÙÌÀĊ‘‘ú¨ïǿÌ‘ • Sa svjetlom u boji Àìï‘Ïúǿ ÙàØì¨úÒÌàØ ė‘̨¤Ùàóú‘ĊÙàìïǿ ĊïõŸÀĊ‘Ų̀Ù‘ïÿÏó‘Ï • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ƣĐƤĐƟžØ 9 . 99€ 75.27 kn kom Jd=Ņ ̨ ̨óÒÿõ‘ÒÀž¨ • ĊÿÏà¸ï‘ÙÀ ¨ÙÙ‘ 85 dB • ;àØì‘úǿÀÒÙ¨óÿ都‘̨ØÏàÌÀÏàïǿóú¨ ÿÙÀĊ¨ïė‘ÒÙÀìïǿÏÒÌÿ ‘ÏƞıƠØØ • t¨ÒÀ ÀÙ‘ÀÙ¤ÀĊÀ¤ÿ‘ÒÙàìनóÀĊ‘ 16 . 99€ 128.01 kn set =¨ĐÀààÏŅ Walkie-Talkie • Jìó¨¸ìïǿ̨Ùàó‘ij¤à 120 metara ÿĊ‘ÙÌóÏÀØÿĊ̨úǿØ‘ 7 . 99€ 60.20 kn kom ]V.DC]dYŅ %À¸ÿïǿž‘ìóÀŸÀ ÿàì½à¤ÙÌÀ • Y‘ėÒÀ Àú¨Ċïóú¨ 7 J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023.

15. stranica sadrži:
J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023. 9 . 99€ 75.27 kn kom VÒ‘ĒúǿĊ¨ ]‘ØàĊàė¨Ÿ‘ ÒàÏàØàúǿĊ‘ • ]‘ØàĊàė¨Ÿ‘ÒàÏàØàúǿĊ‘Ù‘‘ú¨ïǿ̨ óìà¸àÙàØÙ‘ìïǿ̨¤ƖÙ‘ė‘¤ • ]Ø‘¸Ù¨úȕÀØóìàÌÙÀž‘Ø‘ • ;àØì‘úǿÀÒÙàóVÒ‘ĒúǿĊ¨¤ïĊ¨ÙÀØ ę¨Ǫ̀ėÙÀž‘Ø‘ Ò • ó 9 ko ;àØì ę¨Ǫ̀ėÙ V od 3. ¸à¤ÀÙ¨ ’ÿ©ôǚÑ© ąÔ×Ñą¡©Þ© od 3. ¸à¤ÀÙ¨ Ɲơ¤Ą̀ÒàĊ‘ ’ÿ©ôǚÑ© ąÔ×Ñą¡©Þ© Sve drvene ğ©×Ñ©ĝÞÅŸ© PLAYTIVE Ýå½ąø©Ý©§ąøåžÞå ÔåÝžÅÞÅô’ÿǚľ S S S S S S v ğ P ľ 18 . 99€ 143.08 kn set VÒ‘ĒúǿĊ¨ ïĊ¨Ù‘ę¨Ǫ̀ėÙÀž‘ ō¨ÙėÀÙóÏ‘ìàóú‘Ì‘ŏ • dï‘ ÙÀž¨ od pravog drveta • ]‘ØàĊàė¨Ÿ‘ ÒàÏàØàúǿĊ‘Ù‘‘ú¨ïǿ̨ óìà¸àÙàØÙ‘ìïǿ̨¤ƖÙ‘ė‘¤ i zaustavljanjem 14 . 99€ 112.94 kn set VÒ‘ĒúǿĊ¨ tÒ‘ÏÙ‘¤‘ÒÌÀÙóÏàÿìï‘ĊÒÌ‘Ų̀ • ]ìà¸àÙàØÙ‘ìïǿ̨¤ƖÙ‘ė‘¤ • ]Ø‘¸Ù¨úȕÀØóìàÌÙÀž‘Ø‘ • ;àØì‘úǿÀÒÙàóVÒ‘ĒúǿĊ¨ ¤ïĊ¨ÙÀØę¨Ǫ̀ėÙÀž‘Ø‘ od 3. ¸à¤ÀÙ¨ ’ÿ©ôǚÑ© ąÔ×Ñą¡©Þ© VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ij ƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 45/2022 ƜƠ

16. stranica sadrži:
49 . 99€ 376.65 kn set VÒ‘ĒúǿĊ¨ ïĊ¨Ù‘ę¨Ǫ̀ėÙÀž‘ ÀÒÀì‘ïϤÀÙàó‘ÿï‘ • dï‘ ÙÀž¨ od pravog drveta • ]à¸‘úàØàìï¨ØàØė‘ï‘ėÒÀ Àú‘ kombiniranja • C‘Ïóı¤ÿÒÌÀÙ‘óú‘ė¨iję¨Ǫ̀ėÙÀž‘žž‘ƞıƠØ Àì‘ïϤÀÙàó‘ÿï‘žž‘ƞıƣØ od 3. ¸à¤ÀÙ¨ ]´ąÞÔŸÅÑåÝøĐÑ©ÿ×’ ÅÅøñąúÿ’ÞÑ’ñ’ô© jÔ×Ñą¡ąÑą Åø’ÝåĐåĝ© Å Ô’ÝÅåÞÞ’ž’ÿ©ôÅÑ©ø ñå½åÞåÝÞ’ñôÅÑ©¥ƌÞ’ĝ’¥ jÔ×Ñą¡ąÑą Åø’ÝåĐåĝ© Å Đ×’Ôøñå½åÞåÝ Þ’ñôÅÑ©¥ƌÞ’ĝ’¥ VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ijƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı Ɯơ NAC 45/2022 ]’ÝåĐåĝ© ÅĐ×’Ôøñå½åÞåÝÞ’ñôÅÑ©¥ƌÞ’ĝ’¥Å ]CYdÿ©ÂÞå×å½ÅÑåÝƂñåøÿ’Đ×Ñ’Ñą ÅøŽޒ×Þ©ñ×å¡ÅŸ© Þ’ÿô’¡ÞÅŸ©’ÔÿÅĐÅô’Ñąø© ’ąÿåÝ’ÿøÔ©´ąÞÔŸÅÑ©Þ’ø’ÝåĐåĝ©¡©ÝĐגԹŠøÿåñĶĝĐąÔĶøĐÅÑ©ÿ×åĶñå½åÞÞ’ñôÅÑ©¥ƌÞ’ĝ’¥ƃ ]’ÝåĐåĝ© ÅĐ×’Ôøñå½åÞåÝÞ’ñôÅÑ©¥ƌÞ’ĝ’¥Å ]CYdÿ©ÂÞå×å½ÅÑåÝƂñåøÿ’Đ×Ñ’Ñą ÅøŽޒ×Þ©ñ×å¡ÅŸ© Þ’ÿô’¡ÞÅŸ©’ÔÿÅĐÅô’Ñąø© ’ąÿåÝ’ÿøÔ©´ąÞÔŸÅÑ©Þ’ø’ÝåĐåĝ©¡©ÝĐגԹŠøÿåñĶ ĝĐąÔĶøĐÅÑ©ÿ×åĶñå½åÞÞ’ñôÅÑ©¥ƌÞ’ĝ’¥ƃ VÒ‘ĒúǿĊ¨ J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023.

17. stranica sadrži:
3 . 99€ 30.06 kn set VÒ‘ĒúǿĊ¨ ïĊ¨Ù‘ĊàėÀÒ‘ • ]Ø‘¸Ù¨úȕÀØóìàÌÙÀž‘Ø‘ • ;àØì‘úǿÀÒÙàóVÒ‘ĒúǿĊ¨ ¤ïĊ¨ÙÀØę¨Ǫ̀ėÙÀž‘Ø‘ 3 dijela 34 . 99€ 263.63 kn set VÒ‘ĒúǿĊ¨ ïĊ¨Ù‘ę¨Ǫ̀ėÙÀž‘ • dï‘ ÙÀž¨ od pravog drveta • ]à¸‘úàØàìï¨ØàØė‘ï‘ėÒÀ Àú‘Ïà؝ÀÙÀï‘ÙÌ‘ • ]‘ØàĊàė¨Ÿ‘ ÒàÏàØàúǿĊ‘Ù‘‘ú¨ïǿ̨óìà¸àÙàØ Ù‘ìïǿ̨¤ƖÙ‘ė‘¤Àė‘ÿóú‘ĊÒÌ‘ÙÌ¨Ø • C‘Ïóı¤ÿÒÌÀÙ‘óú‘ė¨ijƝıƣØ VÒ‘ĒúǿĊ¨ ï Ċ¨ Ù‘ ę ¨Ò Ì¨ ėÙ Àž ‘ od 3. ¸à¤ÀÙ¨ ’ÿ©ôǚÑ© ąÔ×Ñą¡©Þ© 5 . 99€ 45.13 kn set VÒ‘ĒúǿĊ¨ tàėÀÒ‘À³ǿ¸ÿïǿž¨ • ]Ø‘¸Ù¨úȕÀØóìàÌÙÀž‘Ø‘ • ;àØì‘úǿÀÒÙàóVÒ‘ĒúǿĊ¨ ¤ïĊ¨ÙÀØę¨Ǫ̀ėÙÀž‘Ø‘ od 3. ¸à¤ÀÙ¨ J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023. VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ij ƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 45/2022 ƜƢ NOVO U PONUDI

18. stranica sadrži:
16 . 99€ 128.01 kn kom VÒ‘ĒúÀĊ¨ ÿúàÙ‘¤‘ÒÌÀÙóÏà ÿìï‘ĊÒÌ‘Ų̀ • ]‘Ċïõ¨Ù‘ï¨ìïà¤ÿÏžÀÌ‘àïǿ¸ÀÙ‘Ò‘ƌƜijƝƟƍ • ]ÿì‘Ǫ̀ÙÀØì﨤ÙÌÀØóĊ̨úÒÀØ‘ìïǿ Ïï¨ú‘ÙÌÿÙ‘ìïǿ̨¤ • ïėÀÙ‘ijžž‘ƢÏØĮ½ od 6. ¸à¤ÀÙ¨ ’ÿ©ôǚÑ© ąÔ×Ñą¡©Þ© od 2. ¸à¤ÀÙ¨ 24 . 99€ 188.29 kn set VÒ‘ĒúǿĊ¨ ïĊ¨ÙÀó¨úž¨óú‘ • Od pravog drveta • ]Ċ‘ĊàėÀÒ‘óØ‘¸Ù¨úȕÀØóìàÌÙÀž‘Ø‘ • Càę¨ó¨Ïà؝ÀÙÀï‘úǿó¤ïÿ¸ÀØó¨úàĊÀØ‘ĊÒ‘ÏàĊ‘ÀĊàėÀÒ‘ïàÙ¨ Ø‘ïϨVÒ‘ĒúǿĊ¨Àó‘óú‘Ù¤‘ï¤ÙÀؤïĊ¨ÙÀØúȝ‘ ÙÀž‘Ø‘ • C‘Ïóı¤ÿÒÌÀÙ‘óú‘ė¨ijžž‘ 4 m VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ijƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı Ɯƣ NAC 45/2022 MC Laren ą½’Ąǚ Audi R8 GT =’Ýžåô½ÂÅÞÅ NOVO U PONUDI od 3. ¸à¤ÀÙ¨ Aud i R 8 GT Aud i R 8 =’Ýžåô½ÂÅÞÅ =’Ý žåô J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023.

19. stranica sadrži:
J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023. 55 . - € 414.40 kn kom VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ij ƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 45/2022 ƜƤ 36 . 99€ 278.70 kn kom VÒ‘ĒúÀĊ¨ ÿúàÙ‘¤‘ÒÌÀÙóÏà ÿìï‘ĊÒÌ‘Ų̀ • Y‘ÒÒĒ‘ÿúàØàÀÒó¸ÿبÙÀØÏàú‘ ÀØ‘À ¤‘ÒÌÀÙóÏÀØÿìï‘ĊÒÌ‘ ¨Øïė¨﨑ϞĄ̀ • VÿÙÌÀĊ‘‘ú¨ïǿÌ‘ijƢıƟt=ÀƖ.àÙƠƛƛØ½İ ÿÏÒÌıÏ‘¨Òė‘ìÿŲ̀Ų̀ • ïėÀÙ‘ijžž‘ƜƜÏØĮ½ VÒ‘ĒúǿĊ¨ V‘ïÏÀïȕ‘¸‘ï‘ę‘ • Na 5 razina • Od pravog drveta ÀĊÀóàÏàÏĊ‘ÒÀú¨úȕ¨ìÒ‘óúǿϨ • ]‘óÏ‘Ï‘àÙÀžàØİóú‘ïúȕàØï‘ØìàØİ ¨ÙėÀÙóÏàØìÿØìàØİ‘ÿúàìï‘àÙÀžàØ Àúàïų̏Øó¤Àė‘ÒàØ • iÏÒÌÿ ÿÌÿŸÀ 3 vozila • ;àØì‘úǿÀÒÙ‘óVÒ‘ĒúǿĊ¨ÀVÒ‘ĒúǿĊ¨ Y‘ž¨ïóĊàėÀÒÀØ‘ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ƠƣĐƠƟĐƢơžØ od 3. ¸à¤ÀÙ¨ • ïė ÀÙ‘ ijž ž‘ ƜƜÏØĮ½ od 3. ¸à¤ÀÙ¨ 12 . 99€ 97.87 kn set VÒ‘ĒúÀĊ¨ dïÏ‘ŸÀó¨úė‘‘ÿúǿŸ¨ • iÏÒÌÿ ÿÌÿŸÀ 1 vozilo i rampu ė‘Àóìÿž‘Ċ‘Ų̀ • ;àØì‘úǿÀÒÙ‘óVÒ‘ĒúǿĊ¨À VÒ‘ĒúǿĊ¨Y‘ž¨ïóĊàėÀÒÀØ‘ • Y‘ėÒÀ Àú¨Ċïóú¨ ƠÏàØ‘¤‘ 7 . 49€ 56.43 kn set VÒ‘ĒúÀĊ¨ ÿúǿŸÀ • 1:64 • Y‘ėÒÀ Àú¨Ċïóú¨ ƜÏàØŽƜıƠƛ € ( ƜƜıƞƛÏÙ ) VÒ‘ĒúÀĊ¨ ÿúǿŸ • 1:64 • Y‘ėÒÀ Àú¨Ċïóú¨ 2 . 99€ 22.53 kn kom ‘ĒúÀĊ¨ ƛ  € ( ( ƜƜıƞƛ ÏÙ ) ) ( ƜƜıƞƛÏÙ ) od 6. ¸à¤ÀÙ¨ Ơ ÏàØ‘¤‘ NOVO U PONUDI kom ]‘Øàÿė 44 . - € 55.-€ (414.40 kn) -20% 331.52 kn =À¤ÒìÒÿóÏÿìàÙĊïǿ̨¤À¤àóïǿ̨¤¨İƜƠıƜƜı

20. stranica sadrži:
13 . 99€ 105.41 kn kom VÒ‘ĒúÀĊ¨ ƜıĊàóúȝ‘Ù‘ìÒà ‘ • ïȕ‘óúȝ‘Ù‘ė‘Ï﨤ÿݝĄ̀ґóúȝ‘Ù‘ ė‘ì¨ïǿĊÀ·àØ‘óú¨ï • ]ìÒà àØİóú‘ÒÏàØİ·àØ‘óú¨ïàØİóìÿęĊàØÀ 3 komada krede ƝıC‘¸Ù¨úȕ‘ìÒà ‘ • VàĊïõÀÙ‘ė‘óÒÀÏ‘Ų̀ó¨̨¤Ùàóú‘ĊÙà Àóúǿ ìàØàŸÿÏÒÀė‘ ‘ • S olovkom i 4 àÒÀÏ‘ęÀ¸‘ 奃ĶƖķ ¸à¤ÀÙ¨ 11 . 99€ 90.34 kn set VÒ‘ĒúÀĊ¨ ïĊ¨Ù‘ ¨¤ÿÏ‘úǿĊÙ‘À¸ï‘ Ï‘ • Vàúǿ ÿØàúàïǿ ϨóìàóàÙàóúǿİ ÿ ¨Ų̀ïą̀Ċ‘İÒà¸À Ïàï‘ėØÀõÒÌ‘Ų̀ i prepoznavanje oblika i boja • Y‘ėÒÀ Àú¨Ċïóú¨ 1 2 VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ijƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı 20 NAC 45/2022 od 3. ¸à¤ÀÙ¨ od 2. ¸à¤ÀÙ¨ NOVO U PONUDI J¤‘¨ïǿú¨ė‘óĊą̀Ø‘ÒÀõ‘٨٨õúàÀėÙ‘õ¨¸àïǿ¸ÀÙ‘ÒÙภ‘óàïúǿّؑ¨¤ÿÏ‘úǿĊÙÀ½CàÙú¨óóàïǿÀ¸ï‘ ‘Ï‘ .½ô’ÑÝåø©Åą¡ÅÝåľ ôĐ©Þ©Žô’¡Ô© ąCåÞÿ©øøåôǚøÿǚ׹ ïĊ¨Ù¨À¸ï‘ Ϩ CàÙú¨óóàïǿ óúǿÒ‘ VàØÙà¤Àė‘ÌÙÀï‘Ù¨¤ïĊ¨Ù¨À¸ï‘ ϨìïǿØ̨ï¨Ù¨ ė‘Ø‘Ò¨ïÿ Àž¨İìàú‘ÏÙÿúŸ¨ĊÌ¨ę‘Ų̀ Øàúàïǿ ÏàƖó¨Ùėàïǿ ÏÀ½Ċ̨õúǿÙ‘ÀÀóúàĊï¨Ø¨Ùà ė‘‘ĊÀúǿĊ‘õ¨Ù‘ÌØÒ‘¦¨ĸ ƒ¨ÒÀú¨ÒÀóĊą̀Ø‘ÒÀõ‘Ù¨ìà¤ÿ Àúǿïą̀ĊÀØ‘İ óÒàĊÀØ‘ÀàÒÀžÀØ‘ÀÒÀÏïàėÀ¸ïÿìàú‘ÏÙÿúǿ ÙÌÀ½àĊÿØ‘õúÿİÿìàėÙ‘Ċ‘Ų̀ęÀĊàúǿÙÌ‘İìïǿïनÀ àÌ‘ú¨ìàúǿž‘úǿØàúàïǿ ÏàƖó¨Ùėàïǿ ϨĊ̨õúǿÙ¨ĺ .ėÙ‘õ¨ìàÙÿ¤¨ऑ¨ïǿú¨Ù¨Ïÿ¨¤ÿÏ‘úǿĊÙÿÀ¸ïÿ ÏàÌ‘Ÿ¨óĊ¨úàĊ‘õ¨¸Ø‘ÒÀõ‘ّّÿ Àúǿı Što je CàÙú¨óóàïǿ 쨤‘¸à¸ÀÌ‘ĺ őVàØàėÀØÀ¤‘úàÿ ÀÙÀØó‘ØŒú¨Ø¨ÒĮ̀CàÙú¨óóàïǿ ìïǿóúÿ쑤̨ú¨úÿı C¨úà¤ÿÏàÌ‘ÿĊ‘ę‘Ċ‘àóàÙàóú¤Ì¨ú¨ú‘İÿú¨Ø¨ÒÌÀÒ‘̨C‘ïǿ‘ CàÙú¨óóàïǿ¤‘ĊÙ¨ƜƤƛƢı¸à¤ÀÙ¨ı &Ò‘ĊÙÀžÀÒÌàĊ¨بúन̨¤‘¤Ì¨ž‘Ïàïǿóú¨óĊàÌìÿÙÀìàú¨ÙžÀÌ‘Ò Àï‘ėĊÀÌ‘Ìÿ¸‘ı9‘ÏÀó¨ÿó‘Ċïõ‘Ċ‘ÌÿİóÒ‘ÀÌ‘ ‘ÌÿİìàõúÿÌÿó¨ ب¦ÿóàÙ¨ï‘ėÒÀϨ¨ėàėÀï‘Ù‘ìàïǿ̨ÏÒàİØÒ‘¦‘¤Ì¨ž‘ÿ ¨ à¤óú‘ïǿ̨¤Ì¨ž¨İ‘óú‘ïǿÌ‘ÿúĊï¦ÿÌÿėÙ‘ÙÌ‘Àÿó‘Ċïõ‘Ċ‘Ìÿ Ċ̨õúǿÙ¨ı]Ċ‘Ïà¤Ą̀ú¨ÿóìàóú‘ĊÒÌ‘ĊÒ‘óúǿúǿïǿú‘Ø‘ÿėĊ‘ę‘Ù ÿÙÿúȝ‘õÙÌÀàǫ́Ÿ‘Ìÿóį̀½‘Àė‘¤àĊàÒÌóúĊ‘İ Àبó¨Ïत̨ž¨ Ì‘ ‘ó‘Øàìàÿė¤‘Ų̀İàǫ́Ÿ‘ÌìàĊ̨ï¨ÙÌ‘İ ¤àïà½àúȕàóúǿÀàóúǿı VÀó‘Ų̀Àžïú‘Ų̀ ą̀Ų̀ ;ôåĝŽôąĐÑ©ğž’Ñÿ©ô’ĝĐåÑøĐåÑ©½¥Ñ©ÿ©ÿ’ ]Ù‘Ò‘ę¨Ų̀ÿ óĊ‘Ïà¤Ù¨ĊàØęÀĊàúÿ Y‘ ÿÙ‘Ų̀ Àė‘ÌÙÀï‘Ų̀À ¸ï‘¦¨Ų̀ àęÀĊ̨úǿàǫ́úǿÒ‘ &Ò‘ė‘ Àú‘Ų̀ ;ôåĝ Žôą ĐÑ©ğž’Ñÿ© ô’ĝĐåÑ øĐåÑ©½ ¥Ñ©ÿ©ÿ ’ J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023.

21. stranica sadrži:
2 6. 99€ 52.67 kn set VÒ‘ĒúǿĊ¨ ïĊ¨ÙÀØ‘¸Ù¨úǿ • ]ÒàĊ‘ݝïàÌϨÀÒÀàÒÀžÀ od 3. ¸à¤ÀÙ¨ od 1.5 ¸à¤ÀÙ¨ 13 . 99€ 105.41 kn kom VÒ‘ĒúÀĊ¨ ïĊ¨ÙÀú‘Ò¨úė‘ÿ ¨Ų̀ • Và¤ïę‘Ċ‘óÒÿõÙÿì¨ïž¨ìžÀÌÿ ï¨ìïà¤ÿžÀï‘ÌÿŸÀėĊÿÏàĊ¨ÏàÌÀ odgovaraju slikama • Y‘ėÀ¸ï‘ÙàÿĊনŲ̀ÿìàėÙ‘ú¨ ì﨤بú¨İęÀĊàúǿŲ̀ݝą̀ÀėĊÿÏàĊ¨ ’ÿ©ôǚÑ© ąÔ×Ñą¡©Þ© 17 . 99€ 135.55 kn kom ÒÿìÀÒÿ ® .Ùú¨ï‘ÏúǿĊÙ‘ ¤Ì¨ Ì‘À¸ï‘ Ï‘ od 10 Ø̨ó¨žÀ Ò ÒÿìÀÒ ÀÒ ÀÒ ÀÒÿ ® ® ® ® jĝąøñ’Đ’ÞÔąñåÝÅ¡© ÿôžąú¡Å ÅÅÝÅÿÅô’ øñ’Đ’ÞÑ© jĝ¥Ñ©¡Ñą ñÑ©øÝąñåÝÅ¡© ąúÅÅøÔôÅĐ’×ÅŸ© od 1. ¸à¤ÀÙ¨ 1 4 3 14 . 99€ 112.94 kn set VÒ‘ĒúÀĊ¨ Ɯı.¸ï‘óàïúǿï‘Ų̀óÒÀÏ‘ • S 1 ¤ïĊ¨ÙàØÏÿúǿÌàØİ 10 ¤ïĊ¨ÙÀ½¤‘ó‘Ï‘À 100 ¤ïĊ¨ÙÀ½ìÒà Àž‘ ƝıĊàóúȝ‘Ù‘ìÒà ‘ • S 1 Ą̀ÒàØÀžïȕàØìÒà àØİ 36 ¤ïĊ¨ÙÀ½Ø‘¸Ù¨ú‘İ 1 ïàÒàØì‘ìÀï‘İ 1 ¸ÿØÀžàØİ 1 ·àØ‘óú¨ïàØİ 5 kreda i 1 ¤ïĊ¨ÙàØÏÿúǿÌàØ ƞıC‘¸Ù¨úȕ‘À¸ï‘óÒ‘¸‘ÙÌ‘ • ïĊ¨Ù‘ÏÿúǿÌ‘óĄ̀ÒàØìÒà àØİ 21 ¤ïĊ¨ÙÀ½Ø‘¸Ù¨ú‘À 1 ÏÙÌÀ¸àØóàÒÀžÀØ‘ Ɵı]¨úė‘óÒàĊÏ‘Ų̀ • S 1 ¤ïĊ¨ÙàØìÒà àØİ 7 ¤Ċàóúȝ‘ÙÀ½¤ïĊ¨ÙÀ½¤‘ó‘Ï‘ė‘óÒàĊÏ‘Ų̀À 52 drvena slova Þ© VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ij ƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 45/2022 ƝƜ ’ÿ©ôǚÑ© ąÔ×Ñą¡©Þ© Ċ¨ J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023.

22. stranica sadrži:
od 2. ¸à¤ÀÙ¨ 1 3 2 dijela 25 . 99€ 195.82 kn kom ‘ïÀ¨Ņ =ÿúÏ‘ • Barbie lutka s raznim Àė٨ّ¦¨ÙÌÀØ‘ • iìàúȝ¨àؽґ¤Ù¨ÀÒÀúàìÒ¨ ĊनØàę¨õØĄ̀ÙÌ‘úǿÀė¸Ò¨¤İ àÌÿà ÀÌÿÀÿó‘Ù‘‘ïÀ¨ lutke • Y‘ėÒÀ Àú¨Ċïóú¨ ‘ïÀ¨Ņ =ÿúÏ‘  À Ņ VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ijƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı 22 NAC 45/2022 27 . 99€ 210.89 kn set VÒ‘ĒúÀĊ¨ ƜıY‘¤ÙÀóúàÒ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ƟƛĐƟƛĐƝƜžØ Ɲı]úàÒÀŸė‘õØÀÙÏ‘Ų̀ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ƟƛĐƟơĐƝƟžØ ƞı;àÒÀž‘ė‘ÏÿìàĊÀÙÿ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ƞƤĐƠƝĐƞƛžØ NOVO U PONUDI od 3. ¸à¤ÀÙ¨ ’ÿ©ôǚÑ© ąÔ×Ñą¡©Þ© Ɲơ¤Ą̀ÒàĊ‘ VÒ‘ĒúǿĊ¨ ;‘³ǿŸė‘ÒÿúϨ • Od pravog drveta • Blagajna i aparat za kavu sa ėĊÿ ÙÀØÀ óĊ̨úÒàóÙÀب³¨ÏúǿØ‘ • iÏÒÌÿ ÿÌÿŸÀà¸‘ú ìïǿàï • Dimenzije: žž‘ƞƟĐƝƟĐƜƜžØ set -28% 33 . - € 248.64 kn 46.32 € (349.- kn) od 3. ¸à¤ÀÙ¨ 1 43 dijela od 3. ¸à¤ÀÙ¨ 2 Ɯƛ¤Ą̀ÒàĊ‘ od 3. ¸à¤ÀÙ¨ ơ¤Ą̀ÒàĊ‘ ƝƠ¤Ą̀ÒàĊ‘ ]Ô×åñÅĐå¡ÅÝ©ø© ×’ÔåñåÂô’ÞÑąÑ© ]’¥ôğ’Ñø©Ýåğ© ñåÂô’ÞÅÿǚą ąÞąÿDZ’úÞÑåøÿǚ VÒ‘ĒúǿĊ¨Ņ ]úàÒÙ‘Ïÿ½ÀÙÌ‘ÀÒÀÀàÙÀž‘ • Od pravog drveta ÀÀė¤ïęÒÌÀĊ¨ìÒ‘óúǿϨ • iÏÒÌÿ ÿÌÿŸÀà¸‘úìïǿàïė‘À¸ï‘Ų̀ • ÀبÙėĄ̀ƌï‘óÏÒàìǪ̀Ùàƍij Ïÿ½ÀÙÌ‘žž‘ ƞƛĐƝƠĐƝƠıƠžØİ ÀàÙÀž‘žž‘ ƞƛĐƝƟĐƝƠžØ 24 . 99€ 188.29 kn kom J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023.

23. stranica sadrži:
jÔ×Ñą¡ąÑą ÅĐ©×ÅÔą i izmjenjivu rolu ñ’ñÅô’ĝ’Ÿôÿ’ÞÑ© ÅñÅø’ÞÑ© od 4. ¸à¤ÀÙ¨ VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ij ƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 45/2022 23 J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023. od 3. ¸à¤ÀÙ¨ 29 . 99€ 225.96 kn kom VÒ‘ĒúǿĊ¨ ]úàÒÙ‘Ïÿ½ÀÙÌ‘İÏ‘³ǿŸÀÒÀúȝ¸àĊÀÙ‘ • Od pravog drveta • iÏÒÌÿ ÿÌÿŸÀà¸‘úìïǿàï • ÀبÙėĄ̀ijÏÿ½ÀÙÌ‘žž‘ƟƤĐƞƝĐƞƜžØİ Ï‘³ǿŸžž‘ƟƢĐƞƠĐƜƟžØÀúȝ¸àĊÀÙ‘žž‘ƟƢĐƞƜĐƟơžØ 34 . 99€ 263.63 kn kom VÒ‘ĒúǿĊ¨ ]‘Øàóúą̀Ÿ‘ìÒà ‘ • Ċàóúȝ‘Ù‘ìÒà ‘ė‘À¸ï‘Ų̀À ÿ ¨Ų̀óìÿÙà¤à¤‘ú‘Ï‘ė‘ óÒÀÏ‘Ų̀İìÀó‘Ų̀Àï‘ ÿÙ‘Ų̀ • iÏÒÌÿ ÿÌÿŸÀØ‘¸Ù¨úȕ¨óÀ؝àÒ¨İ Ï﨤ÿİóìÿęĊÿİàÏĊÀïė‘ ï‘ ÿÙ‘Ų̀İó‘úė‘ÿ ¨Ų̀İ ì﨤Òàę‘ÏÀìï‘Ïúǿ Ùÿ ìàÒÀžÿ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ơƣıƠĐƜƜƤĐƟƟžØ V×å¡’ø© Ýåğ© okretati V× å¡’ ø Ýå ğ© okreta VÒ‘ Ēúǿ Ċ¨ ½ ÀÙ Ì‘ Ï‘ ³ 09 .11.20 VÒ

24. stranica sadrži:
28 . 99€ 218.43 kn kom VÒ‘ĒúÀĊ¨ ;àÒÀž‘ė‘ÒÿúϨ • ;ïàėÀ¸ïÿìàúǿ ¨Ø‘õúÿİÏ﨑úǿĊÙàóú i sposobnost igre u ulogama • tÀóÀÙ‘ijžž‘ƠơžØ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ƠƣĐƞơĐƠơžØ VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ijƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı 24 NAC 45/2022 Ò úÏ VÒ‘ĒúÀĊ¨ 24 . 99€ 188.29 kn kom VÒ‘ĒúÀĊ¨ =ÿúÏ‘ • ]³ÿÙÏžÀÌàØìĄ̀ÙÌ‘ÀØàÏï¨ÙÌ‘ • iÏÒÌÿ ÿÌÿŸÀì¨Ò¨Ùÿİúÿúÿݝà Àžÿİ ú‘ÙÌÿïǿŸÀìïǿàïė‘̨Òà • tÀóÀÙ‘ijžž‘ƟƛžØ Ò À od 2. ¸à¤ÀÙ¨ od 3. ¸à¤ÀÙ¨ VÒ‘ĒúÀĊ¨ ïĊ¨Ù‘ÏàÒÀž‘ÀÒÀ ÏàÒĄ̀ĊÏ‘ė‘ÒÿúϨ • Od pravog drveta • VïǿÏÒ‘¤Ùàė‘ÒÿúϨĊÀóÀÙ¨¤àžž‘ƟƣžØ • ;àÒĄ̀ĊÏ‘ó³ÿÙÏžÀÌàØÙÌÀ½‘ÙÌ‘ • ÀبÙėĄ̀ijÏàÒÀž‘žž‘ƟƛĐƝơĐƟƝıƠžØİ ÏàÒĄ̀ĊÏ‘žž‘ƟƤĐƞƟıƠĐƞƠžØ kom -10% 19 . 99€ 150.61 kn 22.43 € (169.- kn) od 3. ¸à¤ÀÙ¨ J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023.

25. stranica sadrži:
29 . 99€ 225.96 kn kom VÒ‘ĒúÀĊ¨ =ÿúÏ‘ • ]ÒĄ̀ìàØݸÿóúàØÏàóàØ ė‘³ȝǿėÀï‘Ų̀ • tÀóÀÙ‘ijžž‘ƟƟžØ od 3. ¸à¤ÀÙ¨ 12 . 99€ 97.87 kn kom VÒ‘ĒúÀĊ¨ Ɯı;ï¨Ċ¨úė‘ÒÿúϨ • =‘Ïàó¨óÏÒ‘ì‘ė‘ìà½ï‘ÙÿÿúàïÀė‘Ùàõ¨Ų̀ • ]ú‘ÀÒÙÀبú‘ÒÙÀàÏĊÀïÀóìàÌÙÀ¨Ò¨Ø¨Ùúǿà¤ìÒ‘óúǿϨ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ƠƜĐƞƛĐƞƛıƠžØ Ɲı;àÒÀž‘ė‘ÒÿúϨ • =‘Ïàó¨óÏÒ‘ì‘Ìÿė‘̨¤Ùàóú‘ĊÙàìï¨Ùàõ¨Ų̀ • ]﨑ÒÀóúǿ ÙÀØóÀ¸ÿïȕàóÙÀØìàÌ‘óàØ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ƟƛĐƝƣĐƠƠžØ V Ò‘ĒúÀĊ¨ od 3. ¸à¤ÀÙ¨ J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023. VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ij ƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 45/2022 25 2 1

26. stranica sadrži:
od 3. ¸à¤ÀÙ¨ 49 . 99€ 376.65 kn kom VÒ‘ĒúÀĊ¨ ;ÿŸ‘ė‘ÒÿúϨ • Na 2 kata óú¨ï‘óàØÏàÌ‘ó¨Øàę¨ÀėĊÿŸÀ • Od pravog drveta • iÏÒÌÿ ÿÌÿŸÀÏÿ½ÀÙÌÿİÏÿì‘àÙÀžÿÀ dnevni boravak • VïǿÏÒ‘¤Ùàė‘ÒÿúϨञž‘ ƞƛžØ • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ƠƤĐƢƞĐƞƛžØ ÀÒÀžž‘ƠƤĐơơĐƞƛžØ VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ijƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı 26 NAC 45/2022 ]‘Øàÿė 39 . 99€ 49.99€ (376.65 kn) -20% 301.30 kn =À¤ÒìÒÿóÏÿìàÙĊïǿ̨¤À¤àóïǿ̨¤¨İƜƠıƜƜı kom J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023.

27. stranica sadrži:
J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023. 7 . 99€ 60.20 kn set VÒ‘ĒúǿĊ¨ D‘Ø̨õú‘Ìė‘ ÏÿŸÿė‘ÒÿúϨ • Od pravog drveta i Àė¤ïęÒÌÀĊ¨ìÒ‘óúǿϨ od 3. ¸à¤ÀÙ¨ VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ij ƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 45/2022 27 VÒ‘ĒúÀĊ¨Ņ ;ÿŸ‘ė‘ÒÿúϨ • Na 3 kata • Od pravog drveta • ]‘ėĊÿ ÙÀØÀóĊ̨úÒàóÙÀØ ¨³¨ÏúǿØ‘ • iÏÒÌÿ ÿÌÿŸÀ 2 lutke i bogat namještaj • ÀبÙėĄ̀ijžž‘ơƟĐƣƛĐƞƜžØ 59 . 99€ 451.99 kn kom od 3. ¸à¤ÀÙ¨ VåÔô©ÿǪÅ׿ Ulazna vrata s ñåúÿ’ÞøÔÅÝ ø’Þ¥ą¡Å ©Ý S rasvjetom Åøÿ©ñ©ÞÅŸ’Ý’ ’ÿ©ôǚÑ© ąÔ×Ñą¡©Þ© od 3 • n • s vjetom © ÞÅŸ’Ý’ VåÔô Ul azna ñå úÿ’ ø’Þ¥ S ras Å øÿ©ñ©

28. stranica sadrži:
Podijeli Ò‘¸¤‘ÙóÏÿ ‘ïàÒÀÌÿĸ 1 . 69€ 12.73 kn 150 g ƜϸŽƜƜıƝƢŝƌƣƟıƤƜÏÙƍ àÏà ÙàĊ ÀŸÀ 0 . 79€ 5.95 60 g ƜϸŽƜƞıƜƢŝƌƤƤıƝƞÏÙƍ àÏàÒ‘¤ÙÀ Djed àęÀŸÙÌ‘Ï 2 . 19€ 16.50 kn 125 g ƜϸŽƜƢıƠƝŝƌƜƞƝıƖÏÙƍ CÀÙÀàęÀŸÙ¨ ³ǿ¸ÿï¨à¤ ØÒĄ̀ Ù¨ àÏàÒ‘¤¨ • ̨¤àęÀŸÙÌ‘Ïİ ‘Ù¦¨ÒÀÀÒÀ ب¤Ċ̨¤ÀŸÀ € kn àÏàÒ‘¤ÙĄ̀¤àęÀŸÙÌ‘Ï àęÀŸÙ¨³ǿ¸ÿï¨ à¤ àÏàÒ‘¤¨ • ̨¤Àž¨İÏÿ¸ÒÀž¨İ ب¤Ċ̨¤ÀŸÀÀÒÀ pingvini i jeleni 1 . 49€ 11.23 kn 100 g ƜϸŽƜƟıƤƛŝƌƜƜƝıƝơÏÙƍ 2 . 99€ 22.53 kn 250 g ƜϸŽƜƜıƤơŝƌƤƛıƜƜÏÙƍ àÏàÒ‘¤Ù¨ àęÀŸÙ¨ ³ǿ¸ÿï¨ 1 . 39€ 10.47 kn 90 g ƜϸŽƜƠıƟƟŝƌƜƜơıƞƞÏÙƍ àęÀŸÙ¨ ³ǿ¸ÿï¨óØÀÙÀ àÏàÒ‘¤Àž‘Ø‘ • ]Ų̀¸àĊÀŸÀÒÀ¤Ì¨¤ àęÀŸÙÌ‘Ï ]ąñ©ôŸÅÑ©Þ’ľ 1 . 69€ 12.73 kn ƜϸŽƜƜıƝƢŝƌƣƟıƤƜÏÙƍ 150 g 1 . 79€ 13.49 kn 155 g ƜϸŽƜƜıƠƠŝƌƣƢıƛƝÏÙƍ àÏàÒ‘¤ÙÀ Djed àęÀŸÙÌ‘Ï • ] àÏàÒ‘¤ÙÀØ ¤ï‘ę¨‘Ø‘ VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ijƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı 28 NAC 45/2022 J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023.

29. stranica sadrži:
1 . 49€ 11.23 kn 75 g ƜϸŽƜƤıƣƢŝƌƜƟƤıƢƜÏÙƍ ¤Ċ¨ÙúóÏÀ Ï‘Ò¨Ù¤‘ï 2 . 89€ 21.77 kn 150 g ƜϸŽƜƤıƝƢŝƌƜƟƠıƜƤÏÙƍ àęÀŸÙ¨ àÏàÒ‘¤Ù¨ ³ǿ¸ÿïǿž¨ 3 . 19€ 24.04 kn 171 g ƜϸŽƜƣıơƠŝƌƜƟƛıƠƝÏÙƍ àÏàÒ‘¤Ù¨ ³ǿ¸ÿïǿž¨ÿ Ï‘ïúàÙóÏàÌ ÏÿŸÀžÀ 1 . 59€ 11.98 kn 125 g ƜϸŽƜƝıƢƝŝƌƤƠıƣƟÏÙƍ Djed àęÀŸÙÌ‘Ï • 10 komada 5 . 89€ 44.38 kn 240 g ƜϸŽƝƟıƠƟŝƌƜƣƟıƤƛÏÙƍ ¤Ċ¨ÙúóÏÀÏ‘Ò¨Ù¤‘ï óìï‘ÒÀّؑ ¤Ċ¨ÙúóÏÀ Ï‘Ò¨Ù¤‘ï ]ąñ©ôŸÅÑ©Þ’ľ 1 . 29€ 9.72 kn ƜϸŽƜƢıƝƛŝƌƜƝƤıƠƤÏÙƍ 75 g ƜÏàØ = 0.16 € (1.21 kn) VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ij ƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 45/2022 29 J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023.

30. stranica sadrži:
4. 99€ 37.60 kn 95 g ƜϸŽƠƝıƠƞŝƌƞƠƤıƢƤÏÙƍ àęÀŸÙ‘ õ‘ÒÀž‘ • ] àÏàÒ‘¤ÙÀØ ³ǿ¸ÿïǿž‘Ø‘ 8 . 49€ 63.97 kn 73 g ƜϸŽƜƜơıƞƛŝƌƣƢơıƝơÏÙƍ ïĊ¨Ù‘ À¸ï‘ Ï‘ • Punjena sa àÏàÒ‘¤ÙÀØ ³ǿ¸ÿïǿž‘Ø‘ &Ò‘ė¨Ù‘ À¸ï‘ Ï‘ó àÏàÒ‘¤àØ 14 . 99€ 112.94 kn 79 g ƜϸŽƜƣƤıƢƠŝƌƜƟƝƤıơƢÏÙƍ .Ùú¨ï‘ÏúǿĊÙ‘ À¸ï‘ Ï‘ó àÏàÒ‘¤àØ • Ponavlja za tobom 14 . 99€ 112.94 kn 40 g àęÀŸÙ‘ ‘ï‘ì‘ó àÏàÒ‘¤‘Ø‘ ]ąñ©ôŸÅÑ©Þ’ľ 5 . 19€ 39.10 kn ƜϸŽơƜıƛơŝƌƟơƛıƛơÏÙƍ 85 g Podijeli Ò‘¸¤‘ÙóÏÿ ‘ïàÒÀÌÿĸ VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ijƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı 30 NAC 45/2022 J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023.

31. stranica sadrži:
8 . 99€ 67.74 kn 200 g ƜϸŽƟƟıƤƠŝƌƞƞƣıơƣÏÙƍ &Ò‘ė¨Ù‘ ÏÿúǿÌ‘ó ب¤¨ÙÌ‘žÀØ‘ 9 . 99€ 75.27 kn 200 g ƜϸŽƟƤıƤƠŝƌƞƢơıƞƠÏÙƍ &Ò‘ė¨Ù‘ ÏÿúǿÌ‘ őJÒ¤úǿبïŒó ب¤¨ÙÌ‘žÀØ‘ ƌƞƢơ ıƞƠÏÙƍ 1 . 29€ 9.72 kn 35 g %ÀėėĒ zØ‘ó Mallow Vàì 0 . 69€ 5.20 kn 28 g %ÀėėĒ _¨Ÿ¨ïȕÀ õú‘ìÀŸ 6 . 49€ 48.90 kn 1 kg àęÀŸÙÀØÀĐ ¸ÿبÙÀ½ à؝àÙ‘ 1 kg ęÀŸÙÀØÀĐ بÙÀ½ ؝àÙ‘ € ‘ ‘ 1 . 99€ 14.99 kn 144 g ƜϸŽƜƞıƣƝŝƌƜƛƟıƜƞÏÙƍ àÏàÒ‘¤ÙÀ óŲ̀¸àĊÀŸó ìÿŲ̀ÙÌ¨Ø • CÒĄ̀ Ù‘ÀÒÀ àÏàÒ‘¤Ù‘Ïï¨Ø‘ 1 . 79€ 13.49 kn 10 x 15 g ƜϸŽƜƜıƤƞŝƌƣƤıƣƤÏÙƍ àęÀŸÙ¨ àÏàÒ‘¤Ù¨ ÒÀė‘ÒÀž¨ ]ąñ©ôŸÅÑ©Þ’ľ 9 . 99€ 75.27 kn ƜϸŽƜƜıƜƛŝƌƣƞıơƞÏÙƍ 900 g ;ÿŸÀž‘à¤ب¤¨ÙÌ‘Ï‘ • ‘óÒ‘¸‘Ų̀ÀÀėÿ ƜÏàØ = 0.18 € (1.36 kn) VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ij ƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 45/2022 ƞƜ J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 09.11.2023.

32. stranica sadrži:
VÒ‘ĒúǿĊ¨ À¤‘Ïúǿ Ï‘óÒ‘¸‘ÒÀž‘ • Y‘ėĊÀÌ‘Ï﨑úǿĊÙàóúİØàúàïǿÏÿ ÀÒà¸À Ïàï‘ėØÀõÒÌ‘Ų̀ 4 . 99€ 37.60 kn kom od 3. ¸à¤ÀÙ¨ od 1. ¸à¤ÀÙ¨ 9 . 99€ 75.27 kn kom VÒ‘ĒúǿĊ¨ À¤‘Ïúǿ Ï‘ ¤ïĊ¨Ù‘À¸ï‘ Ï‘ • Od pravog drveta J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 16.11.2023. od 2. ¸à¤ÀÙ¨ VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ijƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı 32 NAC 45/2022 od 1. ¸à¤ÀÙ¨ NOVI TJEDAN

33. stranica sadrži:
1 3 od 1. ¸à¤ÀÙ¨ 9 . 99€ 75.27 kn kom • tÀóÀÙ‘ijžž‘ƝƛžØ 6. 99€ 52.67 kn kom ]îÿÀó½Ø‘ÒÒàċó ìÒÀõ‘Ù‘À¸ï‘ Ï‘ • tÀóÀÙ‘ijžž‘ƜƝžØ ’ÿ©ôǚÑ© ąÔ×Ñą¡©Þ© od 3. ¸à¤ÀÙ¨ J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 16.11.2023. 11 . 99€ 90.34 kn kom VY;].Ņ .¸ï‘ Ï‘‘Ò‘ú • ]‘óĊ̨úÒàóÙÀØÀėĊÿ ÙÀب³¨ÏúǿØ‘ • Detaljne kopije pravog alata: ‘Ïÿà¤ĊÀÌ‘ İÿ¤‘ïȕ‘ÿõÀÒÀž‘ ÀÒÀÏÿúȕ‘ïÿóÀÒÀž‘ VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ij ƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 45/2022 33 16 . 99€ 128.01 kn kom VÒ‘ĒúǿĊ¨ ïĊ¨ÙÀÀÙóúȝÿبÙú • Od pravog drveta ÀÀė¤ïęÒÌÀĊ¨ìÒ‘óúǿϨ 1. ;óÀÒà³àÙÏÒ‘ĊÀï • 8 ¤ïĊ¨ÙÀ½ÒàÏàĊ‘ė‘ìïǿ̨ÙàóėĊÿÏ‘ 2. Bubanj • 2 ÿÙÌ‘İ 2 ėĊàÙž‘À 2  ÀÙ¨Ò¨ 3. 6-u-1 ¸Àú‘ï‘ • 6 ï‘ėÒÀ Àúǿ½ÀÙóúȝÿبّú‘ÿ̨¤ÙàØij ú‘؝ÿïǿÙİ ¨¸ïú‘ÒÌÏ‘İėĊàÙàİÏóÀÒà³àÙݝÿ‘ÙÌÀėĊ¨ Ï‘ 2 ¨ t Àó t t • ÏóÏÒÿėÀĊÙà ÿ=.=iĸ ZIMSKO ZIMSKO IZDANJE IZDANJE NOVO U PONUDI NOVI TJEDAN

34. stranica sadrži:
J¤ìàÙ¨¤Ì¨ÒÌÏ‘İ 20.11.2023. Tijekom óúÿ¤¨Ùà¸ÀìïàóÀÙž‘ ìïǿìï¨Ø‘Øàė‘ú¨¨ Ìàõì器ïõúÀ¸ï‘ ‘Ï‘ÿėÏą̀ ú¨ ¨Ï‘¨óÏï‘ÌÙà ØÙà¸àúȝ¨Ùÿú‘Ï‘ė‘‘Ċ¨İ ‘ÒÀÀÿ ¨ÙÌ‘ı iÙ‘óú‘ĊÏÿìà¸Ò¨¤‘Ìõúà ú¨óĊ¨à ¨Ïÿ̨À¤‘Ǫ̀ìï‘úǿ Ù‘õÿìàÙÿ¤ÿÙ‘ÒÀ¤Òı½ï Ààóú‘ÒÀØÏ‘Ù‘ÒÀØ‘ĸ J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 23.11.2023. VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ijƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı 34 NAC 45/2022 NOVA NOVA IZDANJA IZDANJA ñåñą×’ôǪÅ ñåñą×’ôǪÅ knjiga knjiga

35. stranica sadrži:
J¤ ¨úĊïúÏ‘İ 30.11.2023. VàÙÿ¤‘Ċïǿ̨¤À¤àÀóú¨Ï‘ė‘ÒÀ½‘ı]Ċ¨žĄ̀٨Àėï‘ę¨Ù¨óÿÿÏÿّؑÀ¨ÿïǿØ‘óVtƖàØı ]ÒÿꝨÙÀú¨ ‘ÌÏàÙĊ¨ïėĄ̀ij ƜŝŽƢıƠƞƟƠƛÏÙı ;ÿìÙÌ‘̨Øà¸ÿŸ‘ó‘Øàÿ ÏàÒÀ ÀّؑìïǿØ̨ï¨ÙÀØė‘ÏÿŸ‘ÙóúĊàı%àúà¸ï‘³ǿ̨Ù¨Øàï‘ÌÿÿìàúȜÿÙàóúǿसàĊ‘ï‘úǿóúĊ‘ïȕàØÀė¸Ò¨¤ÿìïàÀėĊऑı.óìïǿ ‘Ċ‘Øàó¨ėà¸Øà¸ÿŸÀ½úǿóÏ‘ïóÏÀ½ìà¸ï¨õ‘Ï‘ı NAC 45/2022 35

36. stranica sadrži:
ô’½Å¥Ñ©¥ÅŸ©Ķ Tvoj/a VÅøÝåÑ©¥ąåğÅ ÞÑ’Ôą

Ostali katalozi u ovoj kategoriji


08.11.2023. - 31.12.2023.
Vrijedi još 30 dana


02.11.2023. - 24.12.2023.
Vrijedi još 23 dana


02.11.2023. - 06.01.2024.
Vrijedi još 36 dana


13.11.2023. - 24.12.2023.
Vrijedi još 23 dana


02.11.2023. - 22.12.2023.
Vrijedi još 21 dana


16.11.2023. - 31.12.2023.
Vrijedi još 30 dana


20.11.2023. - 31.12.2023.
Vrijedi još 30 dana


30.11.2023. - 30.12.2023.
Vrijedi još 29 dana


28.11.2023. - 26.12.2023.
Vrijedi još 25 dana